Bosna i Hercegovina
    |         |    


USLOVI KORIŠTENJA

Odredbe i uslovi
Služeći se stranicom www.avon.ba ili bilo kojom drugom stranicom, a kojoj je vlasnik ili glavni operater Avon Cosmetics BiH d.o.o, pristajete na ove uslove korištenja. Ukoliko se ne slažete sa ovakvim uslovima, molimo Vas da ne koristite Avonovu web stranicu. Avon zadržava pravo izmjene ovih uslova korištenja, djelomično ili u cijelosti, u bilo koje vrijeme, uz prethodno obavještenje o tome ili bez njega. Preporučujemo vam da uvijek provjerite naše uslove prije nego što počnete da koristite našu web stranicu. Svako vaše korištenje naše web stranice nakon objave izmjena ovih uslova korištenja, značiće i vaše prihvatanje tih izmjena.

Ograničenje korištenja
Avonova web stranica je vlasništvo Avon Cosmetics BiH d.o.o. Sadržaji Avonovih web stranica zaštićeni su autorskim pravom prema BiH i /ili međunarodnim propisima. Osim ukoliko nije ovdje drugačije određeno, ništa od sadržaja Avonovih stranica ne smije se kopirati, reprodukovati, distribuirati, objavljivati, saopštavati, neovlašteno slati ili na drugi način koristiti. Ipak, možete upotrijebiti materijal s naših stranica ukoliko to činite u privatne, nekomercijalne svrhe i to samo pod uslovom da se pridržavate svih autorskih navoda i restrikcija vezanih uz bilo koji materijal koji želite sačuvati na vašem kompjuteru (download).Svaka izmjena naših materijala ili njihova upotreba u bilo koje druge, komercijalne svrhe smatra se kršenjem Avonovih autorskih prava. Avon i svi Avonovi zaštitni žigovi, nazivi, uslužni znakovi i logotipi su registrovani zaštitni znakovi Avona i s njim povezanih društava. Upotreba Avonovih zaštitnih znakova ili sadržaja na bilo koji način, osim kako je ovde navedeno, striktno je zabranjena i zakonom kažnjiva.

Oglasna tabla i e-mail
Avon može korisnicima ponuditi i sadržaje poput oglasne table ili e-maila koji funkcionišu kao dio Avonovih web sadržaja. Ne smijete unositi nikakav materijal koji bi bio nezakonit, zlonamjeran, uvrjedljiv, prijeteći, nasilan, pun mržnje, klevetnički, podrugljiv, opscen, pornografski, vulgaran, seksualno eksplicitan ili koji bi mogao dovesti do bilo kakve povrede mjerodavnog prava. Molimo vas da ne unosite materijal koji je na bilo koji način zaštićen vlasničkim ili pravima intelektualnog vlasništva, bez prethodne dozvole titulara tih prava.

Korisnici kojima su ove stranice namenjene
Ukoliko nije drukčije određeno, materijali na našim stranicama izloženi su isključivo radi promocije i prodaje proizvoda dostupnih u BiH . Avon ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama prikladni ili dostupni za korištenje u drugim lokacijama. Ukoliko se odlučite na pristup ovoj stranici s drugih lokacija, činite to samovoljno i odgovorni ste za djelovanje u skladu s lokalnim pravima, ukoliko se primjenjuju.

Odricanje
Avonove stranice su dostupne kao takve ("as is"), bez ikakvih jamstava bilo izričitih bilo prećutnih, uključujući između ostalog prećutna jamstva o vlasništvu, prodajnim karakteristikama, primjerenosti i pogodnosti za određenu svrhu Avon ne daje nikakve izjave niti jamstva o preciznosti, pouzdanosti, vremenskim rokovima ili cjelovitosti određenih materijala na Avonovim stranicama ili stranicama koje su preko njih dostupne. Avon takođe ne izjavljuje niti jamči da će stranice biti dostupne u svako vrijeme, da neće biti nikakvog ometanja ili kvara, niti da su naše stranice ili serveri, pomoću kojih su one dostupne, potpuno slobodni od virusa ili drugih opasnih komponenata.

Linkovi od ili prema drugim stranicama
Avon nije u saradnji s bilo kakvim sponzorima ili proizvođačima trećih web stranica koje se spajaju sa ili na Avonove web stranice. Potpuno poričemo našu odgovornost po pitanju tačnosti neke informacije pronađene na takvoj stranici. Ne možemo jamčiti da ćete biti zadovoljni proizvodima ili uslugama pruženim preko tih trećih stranica, jer su te stranice u vlasništvu trećih osoba. Ne podržavamo sadržaj robe koja se prodaje, niti na bilo koji način potvrđujemo vjerodostojnost informacija koje se nalaze na tim stranicama. Takođe ne jamčimo zaštitu određenih podataka, uključujući i podatke o kreditnim karticama ili drugih ličnih podataka koje bi od vas takve treće web stranice mogle da zatraže.

Ograničenje odgovornosti
Ni u kom slučaju Avon neće biti odgovoran za naknadu štete koja proizilazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Avonove web stranice, čak i ako su Avon ili Avonovi ovlašćeni predstavnici bili obavješteni o mogućnosti određene štete.U svakom slučaju, sveukupna odgovornost Avona prema vama neće prelaziti iznos koji ste vi platili za korištenje ili pristup ovoj stranici.

Naknada štete
Vi ćete osloboditi Avon, sva s njim povezana društva, i sve njegove radnike, pomoćnike, direktore, agente i partnere svake odgovornosti, te ćete mu nadoknaditi svaku štetu na temelju zahtjeva ili primjedbi trećih osoba, uključujući razumne troškove pravnih usluga a koja nastanu na temelju materijala ili podataka koje unosite, objavljujete ili šaljete ili su posljedica vašeg korištenja Avonove web stranice, vašeg pristupa Avonovoj web stranici ili Vašeg kršenja odredaba i uslova korištenja ili kršenja bilo kojih tuđih prava.

Završne odredbe
Na ove odredbe i uslove korištenja primjenjivaće se važeći zakoni BiH. Pristajete na isključivu nadležnost BiH sudova u slučaju spora koji proizađe ili je u vezi s ovim odredbama i uslovima. U slučaju da bilo koja odredba ovih uslova korištenja bude proglašena nezakonitom, ništavnom ili na bilo koji drugi način pravno nevaljanom, ta odredba će se izdvojiti od ovih odredbi i uslova i neće uticati na valjanost i izvršivost ostalih odredbi..

Sjedište
AVON Cosmetics BiH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1/14B
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 33 22 28 90
Fax + 387 33 29 65 91