Bosna i Hercegovina
    |         |    
Uslovi korištenja

Ažurirano 1. septembra 2012

AVON IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

SADRŽAJ:


UVOD: DJELOKRUG


LIČNI PODACI


NE-LIČNI PODACI


COOKIES I DRUGE TEHNOLOGIJE


IP ADRESE


SOCIJALNE MREŽE I INTERAKTIVNI ALATI


WEB STRANICE TREĆIH SUDIONIKA


NEZAVISNI OGLAŠIVAČI


SIGURNOST


IZBOR


PRISTUP


ZADRŽAVANJE LIČNIH PODATAKA


KORIŠTENJE STRANICA OD STRANE DJECE


PRENOS PODATAKA PREKO GRANICA ZEMLJE


IZMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA


KONTAKTIRAJTE NAS


PREDSTAVNICI SAMOSTALNE PRODAJE


UVOD: DJELOKRUG

AVON Cosmetics Bosna i Hercegovina. („Avon“ ili „mi“)autor ove izjave o zaštiti privatnosti kako bismo Vas informisali o načinu prikupljanja, korištenja i otkrivanja informacija.
Izjava o privatnosti i zaštiti podataka odnosi se na informacije prikupljene putem ove web stranice ili bilo koje mobilne web stranice, aplikacije, programa i drugih interaktivnih elemenata koji su povezani s izjavom o privatnosti i zaštiti podataka( "Web stranice"). Osim, u nastavku navedenog slučaja, ova izjava o privatnosti i zaštiti podataka ne primjenjuje se na podatke prikupljene od strane Avon-a na bilo koji drugi način, kao što su informacije prikupljene van interneta.

Avon omogućava svojim samostalnim saradnicima kupovinu i / ili prodaju svojih proizvoda (u daljnjem tekstu: samostalni Avon-ovi predstavnici). Samostalni predstavnici Avon-a nisu zaposleni od strane Avon-a. iz tog razloga Avon, ne kontroliše i nije odgovoran za prikupljanje, korištenje ili objavljivanje ličnih podataka prikupljenih od strane samostalnih Avon-ovih predstavnika, uključujući i one koji se koriste za lične marketinške svrhe. Ako Vi date informacije samostalnom Avon-ovom predstavniku putem Avon-ove web stranice, Avon će imati pristup tim informacijama, te će ih tretirati u skladu s ovom izjavom o privatnosti i zaštiti podataka.

Samostalni predstavnici Avon-a mogu ustupiti Avon-u podatke osoba koje koriste Avon-ove proizvode, u kojem slučaju će Avon tretirati takve informacije, kad ih stekne, u skladu s ovom izjavom. Ako smatrate da ste Vi upravo ta osoba, savjetujemo Vas da provjerite direktno sa samostalnim Avon-ovim predstavnikom o njegovoj/njenoj praksi zaštite privatnosti podataka.

Ako se prijavite da postanete, ili već jeste samostalni Avon-ov predstavnik, potrebno je da detaljno pregledate, osim opšte primjenjivih odredbi ove izjave o privatnosti i zaštiti podataka, podnaslov o samostalnom Avon-ovom predstavniku, koji se nalazi na dnu ove izjave o privatnosti, gdje možete vidjeti važne informacije o dodatnoj praksi o privatnosti i zaštiti podataka koji se odnose na Vas .

LIČNI PODACI

Prikupljanje ličnih podataka.
„Lični podaci“ su informacije koje Vas mogu identifikovati kao što je to Vaše ime, poštanska adresa (uključujući naplatnu i otpremnu adresu), telefonski broj, e-mail adresa, broj kreditne kartice i korisničko ime. Mi prikupljamo lične informacije od Vas, kada se odlučite za učestvovanje u našim ponudama i programima ili na drugi način dostavite podatke direktno nama, uključujući i slučaj kada se prijavite kod nas, kupite proizvode, učestvujete u našim interaktivnim elementima ili na bilo koji drugi način komunicirate s nama na našoj web-stranici.


Korištenje ličnih podataka. Možemo koristiti lične podatke u sljedećim slučajevima:

 • za namjene za koje ste ih izričito predali, bez ograničenja, da bismo bili u mogućnosti odgovoriti na Vaše upite, obraditi i ispuniti Vaše zahtjeve;
 • kako bismo Vam poslali informacije o Vašem poslovanju ili transakcijama kod nas;
 • radi informisanja o proizvodima, uslugama, programima i ponudama za koje smatramo da Vam mogu biti zanimljivi, putem e-maila, SMS-a, telefona ili obične pošte.
 • za poboljšanje međusobne suradnje, uključujući i predstavljanje proizvoda ili ponude prilagođene

Vašim potrebama

 • kako bismo Vam omogućili korištenje, komunikaciju i interakciju s drugima na našoj web stranici;
 • da Vam pomognemo pronaći samostalnog Avon-ovog predstavnika ili predložimo novog samostalnog Avon-ovog predstavnika, ukoliko je Vaš samostalni Avon-ov predstavnik prekinuo/la njegovu/njenu poslovnu saradnju sa Avon-om i da se omogući rad samostalnog Avon-ovog predstavnika;
 • za naše interne poslovne potrebe, kao što su analize podataka, revizije, razvoja novih proizvoda,unapređenje naše web stranice, poboljšanje naših usluga, prepoznavanje trendova, te određivanje efikasnosti naših reklamnih kampanja;
 • kako bi Vam se omogućilo učestvovanje u nagradnim igrama, takmičenjima i sličnim promocijama i administracija istih (neke od tih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja bi mogla sadržavati i dodatne informacije o tome kako koristimo i otkrivamo Vaše lične podatke, pa predlažemo da pažljivo pročitate ova pravila);
 • za dovršetak i ispunjavanje Vaše narudžbe, te za prodaju proizvoda ili pružanje drugih usluga, kao što su obrade Vaših uplata, dostave Vaše narudžbe, komunikacija u vezi Vaše kupovine i pružanja odgovarajućih korisničkih usluga;
 • kao i kako bi Vam se omogućilo slanje e-mail-a drugim ljudima kroz našu "pošalji prijatelju" uslugu.
  (Korištenjem ove usluge, dajete nam do znanja da ste ovlašteni koristiti i dati nam prijateljevo ime i e-mail adresu u tu svrhu. Prijateljeve informacije koristiće se isključivo za prosljeđivanje e-pošte i neće biti sačuvane u našoj bazi podataka.);


Dijeljenje ličnih podataka. Možemo objaviti Vaše lične podatke:

 • kompanijama koje su povezane s nama, tj. dio su Avon grupe preduzeća (kliknite ovdje da vidite popis), no ne i za njihove direktne marketinške svrhe. AVON Cosmetics Bosna i Hercegovina je kontrolor podataka i strana odgovorna za zajedničko korištenje ličnih podataka;
 • nezavisnim pružateljima usluga Avon-u, kao što su webhosting firme, firme za analizu podataka, agencije za naplatu potraživanja, procesiranje narudžbi, infrastrukturne odredbe, pružanje informatičkih usluga, korisničke službe, isporuke e-mail poruka, obrade kreditnih kartica, revizije, obuke, i ostale slične usluge. (Trećoj strani će biti dostavljeni, ili će imati pristup, Vašim ličnim podacima u svrhu pružanja tih usluga nama ili u naše ime);
 • samostalnim Avon-ovim zastupnicima, kako bismo im omogucili kontakt sa Vama;
 • trećoj strani u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, raspodjele, prenosa ili kakve podjele svih ili bilo kojeg dijela našeg poslovanja, imovine ili zaliha (uključujući i u slučaju stečaja ili sličnih postupaka)
 • prema potrebi ili prikladnosti:
  (a) prema važećem zakonu, uključujući zakone izvan Vaše zemlje prebivališta,
  (b) u skladu s pravnim procesom
  (c) kao odaziv na zahtjeve javnih i državnih vlasti, uključujući javne i državne vlasti izvan Vaše zemlje prebivališta,
  (d) radi provođenje naših odredbi i uslova,
  (e) kako bismo zaštitili svoje poslovanje ili poslovanje naših saradnika,
  (f) kako bi zaštitili naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu, i / ili istu naših saradnika, Vas ili drugih i
  (g) kako bi nam se omogućilo da iskoristimo sva dostupna pravna sredstva ili ograničimo štetu koju bismo eventualno pretrpili

NE-LIČNE INFORMACIJE

Prikupljanje ne-ličnih informacija. „Ne-lična informacija“je svaka informacija koja ne otkriva Vaš ​​identitet, kao što su:

 • informacije s internet pretraživača
 • informacije prikupljene putem cookies, piksel oznaka i drugih tehnologija
 • demografski podaci i druge informacije prikupljene od strane Vas ili samostalnih Avon-ovih predstavnika
 • zbirni podaci

Zajedno s našim nezavisnim pružateljima usluga možemo prikupljati ne-lične podatke na različite načine. Na primjer, mi:

 • prikupljamo podatke kao što su tipa Vašeg kompjutera (Windows ili Macintosh), rezolucije ekrana, operativnog sistema i vrste, te verzije Vašeg internet pretraživača.
 • prikupljamo demografske podatke kao što su Vaša lokacije, obrazovanje, zanimanje, starost, pol, kao i druge podatke, kao što su Vaši hobiji i posebni interesi, kada nam te iste podatke dobrovoljno date. Ukoliko nisu pomiješani s ličnim podacima, pomoću tih informacija nije Vas moguće identifikovati niti bilo koga drugog.

Grupisanje informacija. Možemo grupisati lične podatke, tako da grupisani podaci ne identifikuju Vas lično niti bilo koga drugog. Npr. pomoću ličnih podataka možemo izračunati postotak samostalnih Avon-ovih predstavnika koji žive u određenom području. U nekim slučajevima, možemo povezati ne-lične informacije sa ličnim podacima (kao što su uvezivanje Vašeg imena sa geografskim položajem). Ako kombinujemo ne-lične podatke s ličnim podacima, informacije u kombinaciji tretiraće se kao lični podaci, sve dok su u kombinaciji.

Korištenje i dijeljenje ne-ličnih informacija. Pošto Vas ne-lični podaci ne mogu identifikovati, možemo ih prikupljati, koristiti i objavljivati iste za bilo koju svrhu.

COOKIES I DRUGE TEHNOLOGIJE

„Cookies“: Mi i naši nezavisni davatelji usluga možemo koristiti cookies na našoj web-stranici. Cookies omogućuju web serveru prenos podataka na kompjuter u svrhu čuvanja podataka, te druge svrhe. Mi koristimo cookies i drugu tehnologiju kako bi Vas, između ostalog, bolje uslužili informacijama usklađenim sa Vašim interesima i potrebama, kao i olakšali Vam stalni pristup i korištenje ove stranice. Takođe omogućavamo dobavljačima korištenje cookies-a na našoj web stranici. Ukoliko ne želite prikupljanje informacija putem cookies-a, na Vašem internet pretraživaču možete jednostavno isključiti opciju korištenja cookies-a. Da saznate više o cookies, posjetite sljedeću stranicu, koja nije povezana sa Avon-om:  http://www.allaboutcookies.org/.

„Local Storage Objects“: Mi i naši nezavisni davatelji usluga možemo koristiti Flash Local Storage Objects ("Flash LSOs") u određenim situacijama, uključujući i da bi Vas prepoznali i zapamtili šta je u Vašoj korpi. Flash LSOs se razlikuju od cookies po količini i vrsti podataka koju pohranjuje.Osim toga, nije moguće kontrolisati, izbrisati ili onemogućiti prihvaćanje Flash LSOs u Vašem pretraživaču. Za više informacija o Flash LSOs, i da naučite kako ih kontrolisati, pratite link na stranicu podrške za Flash Player i odaberite Global Storage Settings Panel, , te pratite uputstva. Da biste vidjeli flash LSOs na Vašem kompjuteru, odaberite Website Storage Settings kontrolnu ploču i pratite uputstva za pregled i, ako se odlučite, za brisanje bilo kojeg Flash LSO.

Piksel oznake i druge tehnologije: Čisti GIF je grafičko prikazivanje podataka s jedinstvenim identifikatorom, slične funkcije kao i cookies. Međutim, za razliku od cookies, koji su pohranjeni na Vašem kompjuteru, čisti GIF je neprimjetno ugrađen na web stranicama. Možemo koristiti prazne GIF-ove (poznatije kao web beacons, web bube ili pixel oznake) s Web stranice, među ostalim, za praćenje aktivnosti naših web posjetilaca i prikupljanje statističkih podataka o korištenju web-stranice i frekventnosti korištenja. Mi i naši nezavisni davatelji usluga možemo koristiti čiste GIF-ove u HTML uređenim e-mail porukama kako bi nam pomogli pratiti frekventnost odgovora na email-ove, mjeriti uspjeh naših marketinških kampanja, te prepoznati kada su naši e-mailovi pregledani ili proslijeđeni .

Analiza web stranice
: Avon može raditi s nezavisnim pružateljem usluga koji koristi tehnologije opisane u ovom odjeljku za provođenje web analize kako bi nam pomogli pratiti i razumjeti kako posjetioci koriste našu web stranicu. Na primjer, mi koristimo usluge kompanije Omniture, nezavisnog pružatelja usluga analize web stranice, kako bismo poboljšali rad naše web stranice te korisničko iskustvo. Za više informacija o Omniture pravilima o privatnosti i zaštiti podataka Omniture tehnologije te njihovih alatki za optimizaciju stranice, pogledajte na sljedećem linku.
http://www.omniture.com/en/privacy/2o7 # OptOut

Widgeti, aplikacije i slične tehnologije. Ukoliko se odlučite koristiti tehnologiju koju Vam pružamo (kao što je widget), bilo kakve lične podatke ili druge informacije koje učinite dostupnima putem takve tehnologije mogu postati javno dostupne, na primjer, putem društvenih medija i drugih web stranica i na platformama na kojima možete naići na gore navedenu tehnologiju. Osim toga, neke tehnologije imaju sposobnost da se prenose "viralno" na druga mjesta (na primjer, Vaš prijatelj može istaknuti widget koji sadrži Vaše podatke na njegov/njen blog). Avon nije odgovoran za prikupljanje, korištenje ili objavljivanje ličnih podataka i / ili bilo kakve druge informacije koje su javno dostupne.

IP ADRESE

Kako prikupljamo IP adrese

Vaša "IP adresa" je broj koji je automatski dodijeljen kompjuteru kojeg koristite od strane Vašeg davatelja internetskih usluga (ISP).

IP adresa može biti identifikovana i pohranjena automatski u našim datotekama na serverima kad god korisnik posjeti našu web-stranicu, zajedno sa vremenom posjete te stranice i sa informacijom koje su stranice bile posjećene. Prikupljanje IP adresa je standardna praksa na internetu i obavlja se automatski na mnogim web stranicama.

Kako koristimo i objavljujemo IP adrese

Možemo koristiti IP adrese u svrhe izračunavanje stepena upotrebe web-stranice, prilikom dijagnostikovanja problema s poslužiteljem, otkrivanjem prevara ili pri administraciji stranice. Takođe, možemo koristiti i objaviti IP adrese za sve namjene za koje koristimo i otkrivamo lične podatke. Imajte na umu da koristimo IP adrese, datoteke sa servera i slične informacijama kao ne-lične podatke, osim u slučaju kad smo dužni postupiti drugačije prema važećem zakonu.
.

SOCIJALNA MREŽA I INTERAKTIVNI ALATI

Određeni elementi na našim web stranicama omogućuju Vam interakciju sa nama i drugima. Ti elementi mogu uključivati ​​blogove, oglasne ploče, prosljeđivanje poruka, funkciju internet razgovora i stvaranje profila na mreži. Kada koristite te funkcije morate biti svjesni da sve informacije koje ste predali, uključujući Vaše ime, lokaciju i e-mail adresu, mogu biti javno dostupne drugima.Nismo odgovorni za bilo kakve informacije koje ste predali putem ovih interaktivnih sadržaja i savjetujemo Vam da ne otkrivate osjetljive lične informacije (kao što su podaci o Vašem zdravlju ili kreditnoj kartici) preko ovih elemenata. Ako koristite ove sadržaje, Vaše lične informacije mogu ostati na stranici čak i nakon što istu prestanete koristiti.

WEB STRANICE TREĆIH SUDIONIKA

Naša stranica može imati linkove na web stranice trećih sudionika. Nismo odgovorni za praksu privatnosti i zaštite podataka web-stranica kojima upravlja treći sudionik, a povezane su ili integrisane s našom web stranicom, niti za praksu privatnosti i zaštite podataka firmi za internet oglašavanje trećih sudionika. Postavljanje linka na našu web-stranicu ne podrazumijeva i naše odobravanje takvih stranica. Ako samostalni Avon-ov predstavnik koristi Avon-ovu web-stranicu za sakupljanje informacija od vas, Avon može imati pristup tim informacijama, te će ih tretirati u skladu s ovom izjavom o privatnosti i zaštiti podataka

NEZAVISNI OGLAŠIVAČI

Možemo koristiti nezavisne kompanije za oglašavanje na našoj web-stranici prilikom Vaše posjete stranici. Te kompanije mogu koristiti podatke o Vašoj posjeti stranice kako bi ponudili oglase o proizvodima i uslugama koje Vam mogu biti zanimljive. Tokom postavljanja reklama na našoj stranici, te kompanije mogu postaviti specifičan cookie na Vašem pretraživaču. Ako želite saznati više informacija o ovoj praksi te mogućnosti izbora da onemogućite dostupnost tih informacija drugim kompanijama, pratite linka Network Advertising

SIGURNOST

Mi koristimo prihvatljive organizacijske, tehničke i administrativne mjere za zaštitu ličnih podataka pod našom kontrolom. Nažalost, nijedan prenos podataka putem interneta ili sistem za čuvanje podataka ne može biti 100% siguran. Ako imate razloga da vjerujete da Vaša interakcije s nama više nije sigurna (na primjer, ako smatrate da je sigurnost bilo kojeg računa kojeg imate kod nas ugrožena), molimo Vas da nas odmah obavijestite o problemu i kontaktirate u skladu s KONTAKTIRAJTE NAS naslovom ispod.

IZBOR

Ako ne želite primati marketinške i / ili promotivne ponude Avon-a možete nam poslati zahtjev na adresu u KONTAKTIRAJTE NAS naslovu ispod.

Nastojaćemo da izađemo u susret svim zahtjevima u koliko je to u našim mogućnostima i vremenskim ograničenjima.

PRISTUP

Ako želite pregledavati, ispraviti ili brisati lične podatke koje ste prethodno predali, možete nas kontaktirati kao što je navedeno u KONTAKTIRAJTE NAS naslovu ispod. U svom zahtjevu, molimo Vas da jasno naznačite koje informacije želite da se promijene. Nastojaćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

ZADRŽAVANJE LIČNIH PODATAKA

Zadržaćemo Vaše lične podatke za vrijeme potrebno za ispunjavanje ciljeva navedenih u ovoj izjavi o privatnosti i zaštiti podataka, osim ako je potrebno duže zadržavanje informacija ili je to dopušteno zakonom.

KORIŠTENJE STRANICA OD STRANE DJECE

Stranica nije namijenjena pojedincima mlađim od četrnaest godina(14), i zahtjevamo da isti ne daju lične podatke putem web stranice.

PRIJENOS PODATAKA PREKO GRANICA ZEMLJE

Vaši lični podaci mogu biti pohranjeni i obrađeni u bilo kojoj zemlji gdje obavljamo takve operacije, te u interakciji s nama i davanju ličnih podataka, pristajete na prenos informacija u zemlje izvan Vaše zemlje prebivališta, uključujući i SAD, koje mogu imati drugačija pravila o zaštiti podataka nego Vaša zemlja.

IZMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

S vremena na vrijeme možemo izmjeniti ovu izjavu o privatnosti i zaštiti podataka. Molimo provjerite u "ZADNJA IZMJENA" legendi na vrhu ove stranice da vidite kada je izjava o privatnosti i zaštiti podataka posljednji put izmjenjena. Bilo kakve izmjene u ovoj izjavi o privatnosti i zaštiti podataka stupiće na snagu kada budu objavljene izmjene u izjavi o privatnosti i zaštiti podataka. Nastavak Vaše interakcije s nama nakon tih promjena znači da ste prihvatili izmijenjenu izjavu o privatnosti i zaštiti podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj izjavi o privatnosti i zaštiti podataka molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila na bosnia.office@avon.com , ili redovnom poštom na adresu AVON Cosmetics BIH d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1/14B,71000 Sarajevo.Budući da e-mail komunikacija nije uvijek sigurna, molimo Vas da ne uključujete osjetljive podatke u Vašim e-mail-ovima za nas.

PREDSTAVNICI SAMOSTALNE PRODAJE

Sljedeće odredbe se primjenjuju samo na samostalne predstavnike Avon-a:

Ova izjava o privatnosti i zaštiti podataka odnosi se na lične podatke samostalnih predstavnika Avon-a prikupljenih od strane Avon-a, bilo online ili offline.

Ako želite postati samostalni predstavnik Avon-a, možemo prikupiti i koristiti Vaše lične podatke, uključujući i kreditne informacije na temelju kojih možemo ocjeniti Vašu podobnost.

Da bi postali samostalni predstavnik Avon-a, možemo od Vas zatražiti da sklopite zasebni ugovor s Avon-om ("predstavnički ugovor"). Ako ste sklopili predstavnički ugovor, možemo prikupljati, koristiti i objaviti Vaše lične podatke u skladu s ovom izjavom o privatnosti i zaštiti podataka te uslovima "predstavničkog ugovora." Takođe možemo prikupljati, koristiti i objaviti Vaše lične informacije radi ispunjenja naših obaveza prema predstavničkom ugovoru. U slučaju sukoba interesa između izjave o privatnosti i zaštiti podataka i predstavničkog ugovora, primjenjuju se uslovi predstavničkog ugovora.

Nakon što postanete samostalni predstavnik Avon-a (uključujući i voditelja prodaje), možemo objaviti Vaše lične podatke:

 • okružnom menadžeru, regionalnom prodajnom menadžeru ili njihovoj odgovarajućoj zamjeni, koji mogu biti samostalni suradnici Avon-a;
 • kao dio našeg programa rukovođenja prodaje, Avon predstavnicima koji su voditelji prodaje;
 • sadašnjim i potencijalnim osobama koje traže pomoć samostalnog Avon predstavnika,
 • prema potrebi radi usklađivanja zakonskih zahtjeva, kao što je oporezivanje te obaveza vođenje evidencije.

Takođe možemo spojiti ne-lične informacije koje mi i naši nezavisni pružatelji usluga prikupljamo o Vašem korištenju naše web stranice (kao što je navedeno gore) sa svojim jedinstvenim brojem računa predstavnika. Navedene informacije možemo koristiti za svrhe poput analize korištenja naših stranica od strane samostalnih Avon predstavnika, radi procjene i poboljšanja našeg poslovnog modela i za svrhe drugih internih analiza.

Dodatne informacije za potencijalne predstavnike:

Ukoliko svoje lične podatke dostavite Avonu ili Avonovom predstavniku / Sales Leaderu / Menadžeru Zone, u svrhu ispitivanja o tome kako postati predstavnik kompanije Avon, vaši lični podaci mogu biti podijeljeni sa Avonom ili Avonovim predstavnikom / Sales Leaderom / Menadžerom Zone, sključivo s ciljem kontaktiranja i razgovora o tome kako postati Avonov predstavnik. Možete biti kontaktirani putem e-pošte, telefona, SMSa, MMSa i društvenih medija. Ukoliko ne postanete Avonov predstavnik, Avon će vaše lične podatke izbrisati u roku od 90 dana.